Nadzor nad izvođenjem radova

Svrha provođenja tehničkog savjetovanja investitora odnosno nadzora za investitora je da se prije i u tijeku izvođenja radova osigura realizacija koncepcije građevine utvrđena građevnom dozvolom, te osigura izvođenje radova u skladu s važećim propisima. Organizacija ovisi o vrsti građevine (radova), njenoj složenosti i veličini. Nadzor se sastoji od stručnog nadzora prema Zakonu o gradnji te od kontrole ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova prema investitoru i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza.

Projektiranje

Projektiranje je postupna grafička razrada pri čemu se uzimaju u obzir urbanistički, oblikovni, funkcionalni, tehnički, građevno-fizikalni, ekonomski, energetski, biološki i ekološki zahtjevi za buduću građevinu.
Poslovi projektiranja građevina podijeljeni su u pravilu u osam faza: projektni zadatak, idejno rješenje, idejni projekt, lokacijska dozvola ili rješenja o uvjetima građenja, glavni projekt, građevna dozvola, izvedbeni projekt, troškovnik.

Vođenje projekta

Voditelj projekta koordinira rad svih radnih timova koji su od vitalnog značenja za realizaciju projekta, odnosno on je stručna i relacijska poveznica između projektanata, arhitekata, državnih institucija, izvođača radova, investitora pa i javnosti.

Voditelj projekta ima odgovornost planiranja i realizacije projekta te osigurava uspjeh projekta minimaliziranjem rizika kroz životni ciklus projekta.

© Copyright Ikonart konstrukcije d.o.o. | Design by web-pulse.eu