EU projekt

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Naziv projekta:

Uvođenje IKT rješenja u cilju optimizacije poslovnih procesa

Kratki opis projekta:

Realizacijom projekta želi se povećati razina primjene tehnologije u poslovnim procesima povezanima s pružanjem usluga Korisnika. Provedbom projektnih aktivnosti došlo je do poboljšane primjene IKT rješenja u poslovnim procesima što će u konačnici posljedično rezultirati jačanjem tržišne pozicije Korisnika, povećanjem njegove konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja, jačanjem prisutnosti na domaćem i stranom tržištu uz opće povećanje prihoda i broja zaposlenih.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Provedbom planiranih aktivnosti Korisnik će na razini projektnog prijedloga dosegnuti pokazatelje neposrednih rezultata što uključuje doprinos broju poslovnih procesa koji će se unaprijediti uvođenjem rješenja iz područja IKT-a, povećanju prihoda od prodaje, porastu zapošljavanja u poduzećima koja primaju potporu, ali i vrijednost privatnog ulaganja. Korisnik je uspješno proveo nabavu i implementaciju računalne i ostale fizičke opreme, softverskih paketa te servera s pripadajućim softverom i instalacijom.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU:

ukupna vrijednost projekta – 344.093,75 kuna; iznos koji sufinancira EU – 175.520,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta:

od 20. rujna 2019. godine do 20. ožujka 2021. godine

Kontakt osoba:

Slaven Imprić

091 5068555

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr